Kontakt telefoniczny 663-288-157                          SUPER ZAPPER-najlepszy na świecie bezstopniowy generator częstotliwości.Aparaty "Ion Detox"

kliknij tutaj!Generator częstotliwości

kliknij tutajGenerator częstotliwości A-Trohn

kliknij tutaj

Generator Srebra koloidalnego

kliknij tutaj

Generator Becka

kliknij tutajGenerator Plazmowy RPZ-15

kliknij tutaj

Generator Plazmowy Athon-5

kliknij tutajGenerator Plazmowy Athon-7

kliknij tutajF-Scan3

kliknij tutajAparaty posiadają wszelkie niezbędne ceryfikaty dopuszczające do używania ich na terenie Unii Europejskiej.


UWAGA! W myśl art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych aparaty nie są urządzeniami medycznymi i należy je traktować wyłącznie jako sprzęt poznawczo edukacyjny.
Strona ta nie jest ofertą handlową pełni jedynie funkcję informacyjną

OSTRZEŻENIE Firma Zapper Technology i Famfart ostrzega, że te produkty nie są urządzeniami medycznymi, nie zastępują leczenia przez lekarzy i wszelkie prawne konsekwencje użycia produktow ponosi użytkownik na własne ryzyko. Zarówno wytwórca jak i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne negatywne skutki użycia urządzeń .

Studio Duo

kliknij tutaj!!!